2015 Akademickie Zdobywcy nagród

W górnym rzędzie(left to right): Halina Roznawski(Polonia Centre (Windsor) Inc- Wiceprezes, Komisja Stypendialna) Barbara Niewitecka (Scholarship Committee ), Anna Sawicki, Patrick Sikora, Kamil Skrzypek, Pawel Bednarek, Michael Bochus, Monika Wojtera, Aleksandra Zygowska Pierwszy rząd(od lewej do prawej): Alexander Rodzinka, Dominic Grochal, Philip Klimski, Dominik Skrzypek, Steve PoleKomitet Stypendialnymittee).

W górnym rzędzie(od lewej do prawej): Halina Roznawski(Polonia Centre (Windsor) Inc- Wiceprezes, Komisja Stypendialna) Barbara Niewitecka (Komitet Stypendialny ), Anna Sawicki, Patrick Sikora, Kamil Skrzypek, Pawel Bednarek, Michael Bochus, Monika Wojtera, Alexandra Zygowska
Pierwszy rząd(od lewej do prawej): Alexander Rodzinka, Dominic Grochal, Philip Klimski, Dominik Skrzypek, Steve Polewski( Komitet Stypendialny).

 

2015 Stypendystów

Studentów studiów
Złoto

Alexander Rodzinka

Srebrny

Dominic Grochal

Brąz

Philip Klimski
Anna Sawicki
Patrick Sikora
Kamil Skrzypek

Absolwenci

Michael Bochus
Dominik Skrzypek
Paloma Skrzypek
Monika Wojtera
Alexandra Zygowska

Absolwenci

Pawel Bednarek

 
2015 Stypendia wynoszą - $ 24,500

Stypendia od początku - $ 340,800