Polonia Centre Awards Academic

2017 – Laureaci Nagrody naukowe: Kneeling – (od lewej do prawej) – Jessica Szawara,,en,Alexandra Soszynski,,ro,Katarzyna Mazur,,en,Franciszek Litwin,,en,Sylvia Sznurkowski,,pl,Peter Sawicki,,pl,Kaz Kukiela,,sw, Steven Kulesza, Marta Soszynski. Stojący – (od lewej do prawej) – Dr. B. Niewitecka (Polonia Centrum Komitet Stypendia,en), Halina Roznawski (Polonia Centre – Wiceprezes), Alexandra Soszynski, Katherine Mazur, Francis Litwin, Sylvia Sznurkowski, Julia Blak, Adam podszewka, Peter Sawicki, Jerzy Barycki (PCBPA), Steve Polewski (Polonia Centrum Komitet Stypendia,en). Absent: Lilika Kukiela, Kaz Kukiela, Natalie Odłóż to

 

Polonia Centre Awards Academic

The Polonia Centre Academic Awards encourage and support students of our community in their pursuit of higher education. Poszukujemy osób, które wniosły znaczący wkład czasu i energii dla polskiej społeczności w Windsor, jak i pozytywny wkład w ich szkole poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, podczas gdy demonstrowanie właściwy poziom osiągnięcia w nauce.

Kryteria kwalifikujące

1. Musi być pełna studentem czas obecnie uczestniczy lub zamierza uczestniczyć w policealne instytucji jesienią prowadzi do stopnia naukowego lub dyplomu z akredytowanym Community College lub uniwersytet. 2. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym polskiej społeczności w Windsor. 3. Stałe miejsce zamieszkania lub obywatelstwo kanadyjskie.

Wnioski o Akademickich Nagród

Aplikacje dla formy,,en,Nagrody akademickie są teraz zamknięte,,en 2018 Nagrody dla studentów studiów licencjackich są teraz zamknięte,en.
Uwaga magisterskie i doktoranckie Kandydaci:

Formularz wniosku dla doktorantów, który został opublikowany na tej stronie jest teraz zamknięty.

Please visit our site frequently for the following up information.

Mail Kontakt:

Polonia Centre (Windsor) Inc, (at Global Maintenance office)
5101 Południowej National Street, Ph: (519) 944-2440
Windsor, Ontario w, N8Y 4Z5 Wiadomości: Nagrody Komitetu.

Tekst – Courtesy of: Pani. Halina Roznawski – Polonia Centre (Windsor) Inc. – Scholarships Committee
Zdjęcie – Courtesy of: Pani. Maria Kulesza

2017 Akademickie Zdobywcy nagród

2016 Akademickie Zdobywcy nagród

2015 Akademickie Zdobywcy nagród

2014 Akademickie Zdobywcy nagród

2013 Akademickie Zdobywcy nagród

2012 Akademickie Zdobywcy nagród