Polskie Siostry Urszulanki SJK

Ursuline Sisters of the Agonizing Heart of JesusUrsuline Sisters of the Agonizing Heart of Jesus Logo

Siostry Urszulanki Serca Jezusa Konającego

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego zostało założone w 1920 przez św Urszuli Ledóchowskiej,jako nowa gałąź zakonu Sióstr Urszulanek. Siostry żyją i służą, gdzie zajdzie taka potrzeba, wśród wszystkich ras, wyznań i kultur.

They are devoted to the service His people through the Church and Her Apostolic Mission.

In conjunction with Bishop Fabbro’s appeal, The Polish Ursuline Sisters would like to provide the Wersja online listów odpowiedź dotyczącą Lekarz Assisted Suicide , dla tych, którzy chcą wyrazić swoje poglądy bezpośrednio pisząc na trzech wystąpień rządu kanadyjskiego biorących udział w tej ważnej ustawy .

Zrobiliśmy link do biskupa skargę dostępnych online (through the following link) i Przykłady listów for those who are concerned about legalizing PAS (Physiscian Assisted Suicide) and therefore wanting to express their views directly to the Supreme Court of Canada, Lokalni Członkowie Parlamentu i kanadyjskim Ministrem Zdrowia, wysyłając im listy poprzez Kanada poczta.

 

50th Anniversary Celebration of the Arrival of the Polish Ursuline Sisters AHJ in Canada ( English )-1

 

Konstytucje Sióstr Urszulanek, AHJ
Testament św. dorobek i życie św. Urszuli Ledochowskiej, Założycielki Sióstr Urszulanek, AHJ

Dom Macierzysty: Polska, Pniewy; Siedziba Generalna: Włochy, Rzym

Pierwszy klasztor w Ameryce Północnej powstał w Windsor, Ontario w (1965) dzięki ks. Wawrzyńcowi. Wnukowi, P.A.
W Windsor Siostry są zaangażowane w Polonii działalności, w nauczaniu języka i kultury polskiej, przez pielęgnowanie polskich tradycji i zwyczajów. Oni też uczą w szkołach kanadyjskich - podstawowej i średniej. We współpracy z parafią, starają się zaszczepić wartości chrześcijańskich w życiu codziennym, szczególnie młodych ludzi (Pielęgnacja twarzy, Krucjatę Eucharystyczną).
Naszym celem jest budowanie wielokulturowego społeczności żyjącej w pokoju i harmonii:"Ad Dei MAIOREM chwała."

Linki:

Nasze poczatki w Kanadzie – część. I część. II część. III część. IV część. V część. VI cz.VII cz.VIII
Obchody 45 lat Sióstr Urszulanek w Windsor 4.12.2010

Wystawa w polskim Senacie w Warszawie upamietniająca. dorobek i życie św. Urszuli Ledochowskiej, Założycielki Sióstr Urszulanek, AHJ
www.urszulanki.pl

Kanadyjskie Klasztory

1371 Langlois Avenue
Windsor, ON N8X 4L8
Telefon: (519) 256-7115
55 Adelaide Północna
Londyn, ON N6B 3G5
Telefon: (519) 439-1443
1548 Książę Walii
Ottawa, ON K2C 1P1
Telefon: (613) 224-1616

Swieta. Urszula (Julia) Ledóchowska urodziła się w Loosdorf, w Dolnej Austrii, w 1865. W roku 1883, jej rodzina przeniosła się do Lipnicy Murowanej, pod Krakowem w Polsce. W roku 1886, wstąpiła do Zakonu urszulanek w Krakowie i 1904 została wybrana przełożoną klasztoru. Udała się do St. Petersburg 1907 w towarzystwie dwóch sióstr, aby zarządzać. gimnazjum wraz z internatem dla dziewcząt im. św. Katarzyny. W roku 1908 rosnąca społeczność w Petersburgu został autonomiczny klasztor Urszulanek. Kiedy wybuchła wojna w 1914, Matka Urszula został wygnany z Rosji; kontynuowała swoją pracę apostolską w Skandynawii. Gdy wojna się skończyła, wróciła do Polski z jej wspólnoty religijnej i grupą polskich sierot i osiedlili się w Pniewach, koło Poznania. Tam założył Zgromadzenie Sióstr Urszulanek od Serca Jezusa Konającego, że podawany do końca życia. Jej praca przyniosła jej wysokich nagród od Kościoła i państwa. Zmarła w opinii świętości w Rzymie, maja 29, 1939. Czerwca 20, 1983, Jan Paweł II beatyfikował Matkę Urszuli w Poznaniu, Polska. On kanonizował ją w maju 18, 2003 w Rzymie. W roku 1989 jej nienaruszone ciało przeniesiono z Rzymu do Pniew i umieszczone w sanktuarium w Domu. Ona jest święty patron 17 parafie i 12 kaplice, nie licząc kaplic w Urszulanek konwentów. Między innymi, ona była patronką diecezji poznańskiej od 1977, Stowarzyszenia Polskich właścicieli nieruchomości od 1997, miasta Sieradza od 2006, z 8 szkoły, 6 żłobki, 2 hospicja, 4 scout stowarzyszeń oraz innych instytucji, organizacje i grupy.

Więcej informacji na temat św.. Urszuli i Sióstr Urszulanek można znaleźć na stronie: www.urszulanki.pl

W Pniewach, przed św. Ursula relikwie, ciągłe nowenna odbywa się w intencjach modlitewnych i dziękczynienia za łaski otrzymane za jej wstawiennictwem. Prośby o modlitwę za pośrednictwem
wstawiennictwo św. Urszula Ledóchowska i podziękowania za otrzymane łaski, może być
przesyłane: intencje.pniewy@urszulanki.pl

ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK SJK

Szczególna misja Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konajacego w Kosciele jest gloszenie Chrystusa – milosci Jego Serca (Konstytucje Zgromadzenia)

Kongregacja’ s special misja Kościoła jest głosić Chrystusa – miłość Jego Serca. (Konstytucje Zgromadzenia)

Urszulanki Serca Jezusa Konajacego pragna isc droga ewangelicznego radykalizmu i siostrzanej sluzby – przede wszystkim najbardziej potrzebujacym – przez:
*swiadectwo zycia osobistego i komunii we wspólnocie,
*zaangazowanie katechetyczne, wychowawcze i nauczycielskie, charytatywne i misyjne.

Urszulanki z Serca Jezusa Konającego starać się postępować na drodze radykalnej wierności Ewangelii i służby siostrzanej zwłaszcza do najbardziej potrzebujących, przez:
*dawanie świadectwa poprzez ich życia osobistego i wspólnotowego
*zaangażowanie w katechetyczną, edukacyjny, nauczanie, Działania charytatywne i misyjne.

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konajacego liczy obecnie ponad 900 sióstr, pracujacych w 100 wspólnotach, w 14 krajach (Argentynie, Bialorusi, Boliwii, Brazylii, Filipinach, Finlandii, Francji, Kanadzie, Niemczech, Polsce, Rosji, Tanzanii, Ukrainie i we Wloszech), w 5 kontynentach.

Obecnie, Zgromadzenie składa się z ponad 900 Sióstr przebywajacych w 100 społeczności w 14 krajach na 5 kontynentach:do ktorych należą: Argentyna, Białoruś, Boliwia, Brazylia, Kanadzie, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Filipiny, Polska, Rosja, Tanzania i Ukraina.

Matka Chrystusa i Matka Kosciola, oddana calkowicie osobie i dzielu swego Syna, jest dla kazdej urszulanki Serca Jezusa Konajacego wzorem oddania sie Bogu i ludziom. Zgromadzenie pragnie realizowac swa misje pod kierunkiem i macierzynska opieka Tej, która czci jako Gwiazde Morza. Slowa Maryi: „Oto ja sluzebnica Panska, niech mi sie stanie wedlug twego slowa” – sa haslem Zgromadzenia.

Matka Chrystusa i Kościoła, w całości poświęcona osobie i dziełu swego Syna, Do każdego Urszulanek siostrą Serca Jezusa Konającego modelu oddania Bogu i ludzi. Pod kierownictwem i ochroną macierzyńską Matki Bożej, obchodzony jako Gwiazda Morza, Kongregacja pragnie wypełniać swoją misję. Słowa Maryi: “Ujrzeć, Ja służebnica Pańska,. Może to zrobić dla mnie według słowa twego "to motto naszego Zgromadzenia.

Linki: *Wystawa w polski Senat w Warszawie św. Urszula Ledóchowska;
*Testament; Konstytucje.

NOWENNA za przyczyna sw. Urszuli

Tama, Sercu Twemu polecam …..
Spojrzyj i uczyn to, co Ci Serce Twe wskaze. Dozwól dzialac Twemu Sercu. Tama, licze na Ciebie, Ci ufam, oddaje Ci sie zupelnie, jestem pewny Ciebie.

Albo Serce pełne milosci, cala ma ufnosc pokladam w Tobie, gdyz sam z siebie zdolny jestem do wszystkiego zlego, ale spodziewam sie wszystkiego po Twojej dobroci. Amen.

Dla zaslug Pana naszego Jezusa Chrystusa przyjmij, o Boze, modlitwy zanoszone do Ciebie za wstawiennictwem swietej Urszuli, wiernej nasladowczyni cnót Najswietszego Serca Syna Twego, i udziel nam lask, o które z ufnoscia prosimy. Amen.

Święto Urszulo, módl sie za nami!

Dziewiąta przez wstawiennictwo św Urszuli
O, Jezus, Polecam do Twojego Serca …….. Wyglądać i podążać za głosem serca pragnienie. Pozwól działać Serce. O, Jezus, Liczę na Ciebie. Kładę się zaufanie. Oddaję się całkowicie do Ciebie. Jestem pewien, że z was. O, Serce, pełen miłości, I umieścić wszystkie moje zaufanie w Tobie, od I, sobie, jestem zdolny do popełniania wszelkiego zła, jednak, Spodziewam się wszystkiego od Twojej dobroci. Amen.
Przez zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa, Akceptuję oh, Bóg, modlitwy oferowanych do Ciebie, przez wstawiennictwo św Urszuli, wiernym naśladowcą cnót Serca Twojego Syna, i daj nam sprzyja nam ufnie proszą o. Amen.
Św Ursula, módl się za nami!