Polscy nauczyciele szkoły od 1925 aż do 2014

Lista nauczycieli szkół Języka Polskiego w bieżącym roku szkolnym 2014/2015:

0 Sr. Wprowadź Sierak
I Anna Michalak
II Sr. Teresa Sroka
III Elżbieta Rudyk
IV Krystyna Fila
V Sr. Maris Komorska
VI Renata Gallo
VII Sr. Wprowadź Fidor (Główny)
VIII Janina Zielinska
Polsko-angielski – dla początkujących Karina Oglan

 

Nauczyciele Szkoły Języka Polskiego od 1925 aż do 2011:

1. Tadeusz Basiński 28. Leszczyńska B.
2. Bartoszewicz Wieslawa 29. Lewandowski S.
3. Bochus Wieslawa 30. Majtczak Z.
4. Anna Borawska 31. Markiewicz Stefania
5. S. Budniak Magdalena 32. Anna Michalak
6. Chadala S. 33. Hanna Minkiewicz
7. Chemel Anna 34. Morszczyzna Waclaw
8. Cichon J. 35. Sr. Mruczek Elzbieta
9. Ciepielowska 36. NARI Mariola
10. Czajkowski Andrzej 37. Pajdowska Helena
11. Dąbrowska 38. Pietraszko
12. Dziwer J. 39. Rajs W.
13. Sr. Gąsiorowska Maria 40. Sr. Ryniec Pawla
14. Sr. Mountain Malgorzata 41. Rudyk Elzbieta
15. Grochowska Teresa 42. Sr. Teresa Sroka
16. Jung J. 43. Szewczyk W.
17. Kamieński J. 44. J Tuna.
18. Jan Kaniewski 45. Sr. Unikowska Malgorzata
19. Kijak Elzbieta 46. Urbanek Alexandra
20. Klimska Marta 47. Wadas Barbara
21. Sr. Kolak Daniela 48. Wichlacz Jolanta
22. Koleczko Elzbieta 49. Witowicka
23. Sr. Komorska Maris 50. Wolańska Julia
24. Konior Maciej 51. Sr. Wolniewicz Urszula
25. Kossobudzka Apolonia 52. Zielinska Janina
26. Lidia Kowal 53. Zehaluk Maria
27. Kowalewski 54. Zlobicka Jadwiga

 

Rada Rodziców – Informacje o szkołach Komitet

Komitet Rodziców z dwunastu członków, składa się z przedstawicieli poszczególnych poziomów jakości. Na spotkaniu, w dniach listopada 14, 2014, Grupa wybiera Mr. Mariusz Zalewski as Chairperson, i pani. Dorota Makarczyk i pani. Ewa Jagielska jako wiceprzewodniczący . Dwuletnia kadencja może być przedłużona.