2017 Akademickie Zdobywcy nagród

Kneeling – (od lewej do prawej) – Jessica Szawara,,en,Alexandra Soszynski,,ro,Katarzyna Mazur,,en,Franciszek Litwin,,en,Sylvia Sznurkowski,,pl,Peter Sawicki,,pl,Kaz Kukiela,,sw, Steven Kulesza, Marta Soszynski. Stojący – (od lewej do prawej) – Dr. B. Niewitecka (Polonia Centrum Komitet Stypendia,en), Halina Roznawski (Polonia Centre – Wiceprezes), Alexandra Soszynski, Katherine Mazur, Francis Litwin, Sylvia Sznurkowski, Julia Blak, Adam podszewka, Peter Sawicki, Jerzy Barycki (PCBPA), Steve Polewski (Polonia Centrum Komitet Stypendia,en). Absent: Lilika Kukiela, Kaz Kukiela, Natalie Odłóż to

2017 Akademickie Odbiorcy Award

Studentów studiów

silver Award,en

Katarzyna Stoj

Jessica Szawara,,en,Alexandra Soszynski,,ro,Katarzyna Mazur,,en,Franciszek Litwin,,en,Sylvia Sznurkowski,,pl,Peter Sawicki,,pl,Kaz Kukiela,,sw

 

Bronze Award

Kaz Kukiela

Francis Litwin

Katherine Mazur

Alexandra Soszynski

Sylvia Sznurkowski

 

Absolwenci

Steven Kulesza

Marta Soszynski

 

Julia Blak

Lilika Kukiela

Adam podszewka

Sebastian Olichwier

Natalie Odłóż to

Peter Sawicki

 

2017 Academic Awards Razem,en $33,000

Zdjęcie: Courtesy of: Pani. Maria Kulesza