2019 Schemat organizacyjny

Polonia Centre (Windsor) INC. 2019 Rada Nadzorcza na 40th Anniversary Clebration – od lewej do prawej:
Stojący: J. Barycki, B. Niewitecka, G. Obierski. B. Koczwara, S. Polewski, J. Lauer, V. Wolański, M. Kulesza,
Siedzący: E. Barycka, M. Uszyńska, G. Koski, H. Roznawska

 

 

2019 Rada Dyrektorów

Gerald Koski Prezydent
Halina Roznawski V. Prezydent
Ewa Barycka Sekretarz
Gerald Obierski Skarbnik
Jerzy Barycki Członek
Barbara Koczwara Członek
Maria Kulesza Członek
Janina Lauer Członek
Barbara Niewitecka Członek
Stefan Polewski Członek
Maria Uszyńska Członek
Wiktor Wolański Członek

 

Komitety pracy

CPC Reputacji E. Barycka
Doradztwo prawne G. Koski
Członkostwo J. Lauer
Rekrutacja G. Koski, G. Obierski, V. Wolański, S.Polewski,el, J. Barycki
Stypendia B. Niewitecka, S. Polewski, H. Roznawski
WWW H. Roznawski; V. Wolański
Finanse G. Koski; G. Obierski; V. Wolański

 

Komitet Kultury

Członkowie Zarządu B. Koczwara, J. Lauer, M. Uszyńska, M.Kulesza
Nie Członków Zarządu S. Cypcarz, B. Gorzelski, D. Kus, E. Stępniak, M. Pernal

 

Global Co Konserwacja. – Deska

Steve Polewski – Prezydent, Jerzy Barycki – Wiceprezes, Barbara Koczwara – Skarbnik

 

PC Zarządzanie Partnerzy

Menedżer Greg Matjaszewski,eo
Polonia Centrum kontakt adres e-mail jest alicel@cogeco.net