PCBPA Zarząd do 2012-2014 Termin

Jerry Barycki, President of the PCBPA Jerzy Barycki, Prezydent 2050 Willistead Kr. Windsor, Ontario w, N8Y 1K5 Phone: 519-256-4172, e-mail: jerrybarycki@gmail.com, tel.:(519) 256 4172,
Dr. Zbigniew Pona Dr. Zbigniew Pona, Wiceprezydent Walker Dental Clinic 1390 Walker Road, SUITA 100 Windsor, Ontario w, N8Y 4T9 Phone: (519) 985-6988
Kamilla Wierciszewski, Treasurer of the PCBPA Kamila Wierciszewski, Skarbnik 2752 Southridge St. Windsor, Ontario w, N8W 5N3 Phone: (519)-250-5474, e-mail: kwierciszewski@gmail.com
Ewa Barycka Ewa Barycka, Sekretarz 2050 Willistead Kr. Windsor, Ontario w, N8Y 1K5 Phone: 519-256-4172, e-mail: jerrybarycki@gmail.com, tel.:(519) 256 4172,
Wes (Waclaw) Kukiela, Marketing and Promotion Wes (Wacław) Kukiela, Marketingu i Promocji 1725 Algonquin Ulica Windsor, ON, N9B 1W7 Telefon: 519-997-6002, e-mail: wes@kukiela.com
Paul Drozdowski, Member of the PCBPA Paul Drozdowski, Członek 1651 Ferndale Ave. Windsor, Ontario w, N8T 2K6 Phone: 519-974-6933(H), e-mail: pdrozdowski@yahoo.com
Antoni Jedlinski Antoni Jedliński, Członek 214 St. Clair Chatham, Ontario w, N7L 3J7 Telefon: (519) 354-0853, e-mail: a.jedlinski @ bellnet.ca
Jozef  Palimaka, Hon. Member of the PCBPA Jozef Palimaka, Ona. Członek 4731 St. Clair Parkway Port Lambton, ON N0P 2B0 Telefony: (519) 677-5601
Beata Slusarczyk Beata Slusarczyk, Członek 3284 Kenilworth dr. Windsor, Ontario w, N9E 4R4 Telefon: 519-250-6627, e-mail: beata_ann@msn.com
Dr. Frank Simpson Dr. Frank Simpson, Członek 401 Sunset Avenue Windsor, Ontario N9B Telefon 3P4: 519 253 3000 ext. 2487, e-mail: franksimpson@onebox.com