Zdjęcie na temat niedawnej wizyty w Windsor H.E,,en,Malarskie sprawozdanie z niedawnej wizyty w Windsor,,en,Polska obchodzi 100. rocznicę,,en,Obchody Dnia Dziedzictwa Polskiego,,en,polska społeczność w Windsor świętuje 100. rocznicę odzyskania wolności przez Polskę,,en,i swoją 110 rocznicę,,en,Serdecznie zapraszam do świętowania z nami w następujący sposób,,en. Dr. Andrzej Kurnicki, Ambasador RP w Kanadzie – Marzec 25-27, 2028

Pictorial Report on the recent visit to Windsor, ON – Marzec 25-27, 2018 (Link)

Dr Andrzej Kurnicki - Ambassador of Poland to Canada

Dr Andrzej Kurnicki – Ambassador of Poland to Canada

This year the Polish Community in Windsor is celebrating the 110 Anniversary and at the same time, Poland is commemorating the 100th Anniversary of regaining its freedom.
Canada has supported the Polish nation fight for freedom during the past century, łącznie z; training Polish soldiers on the Canadian soil during WWI at the Niagara-on-the-Lake
“Kosciuszko Camp” and during WWII at the Recruiting Station in Windsor.

Ambassador, Dr. Andrzej Kurnicki, podczas swojej trzydniowej pierwszej wizyty w Windsor spotkał się z polityką,,en,uczestniczył w mszy w kościele Świętej Trójcy,,en,następnie spotkali się z federalnymi i prowincjalnymi parlamentarzystami i Polonią w Domu Polskim,,en,W poniedziałek i wtorek uczestniczył w kilku spotkaniach na University of Windsor,,en,Następnie zwiedził bibliotekę Leddy,,en,Miał także spotkać się z przywódcami władz miejskich i odwiedzić projekt Polonia Park Subdivision,,en,KANADYJSK - KONGRES POLSKI,,en,KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – CONGRES CANADIEN – POLONAIS,,pl, municipal, educational and Polish Community leaders. W Niedzielę, he attended Mass at the Holy Trinity Church, then met Federal and Provincial members of Parliaments and the Polish Community at the Dom Polski Hall. On Monday and Tuesday he attended several meetings at the University of Windsor, including a lecture at the Oddette School of Business. Afterwards he toured the Leddy Library, the Cross-Border Institute and the Windsor Essex Development Commission. He was also is scheduled to meet municipal government leaders and visit the Polonia Park Subdivision project.

 
KPK kanadyjski Polska Logo KongresuCANADIAN – POLISH CONGRESS- KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – CONGRES CANADIEN – POLONAIS

Kredyty: Pictorial Report – Jerzy Barycki