100 Rocznica polskiej parafii w Windsor,,en,Informacja prasowa: październik,,en,Trójcy Polski Parafia Obchody stulecia Windsor,,en,Ontario - październik,,en,Najstarsza parafia katolicka etnicznych w diecezji Londynie obchodzi wielki urodziny,,en,Trójcy Parafia rzymskokatolicka Polski,,en – press release October 20,2017

Trójcy Polski Parafia Obchody stulecia,,en,Trójcy Parafia rzymskokatolicka Polski całoroczne obchody 100. rocznicy zbliża się do wielkiego finału w niedzielę,,en,z Mszy w Dziękczynienia,,en,PM urzędował przez biskupa Londynu Najprzewielebniejszy Ronald Fabbro,,en,następnie bankiet Stulecie Jubileuszowa Gala w Caboto klubu,,en,Polskiego Kościoła,,en,drugim najstarszym aktywnym Kościół w Windsor - na rogu Alei i Ellis Langlois - Ulica była domem duchowym i kulturalnym dla dziesiątek tysięcy Polaków w ciągu ostatniego stulecia,,en,„Kościół jest podstawą naszej społeczności i zwarta rodzina z dumnej historii” mówi Rev,,en,ósmy w linii duszpasterzy, aby czuwać nad rosnącej społeczności,,en

Windsor, Ontario – October 20, 2017

The oldest ethnic Catholic parish in Diocese of London is celebrating a big birthday.

Holy Trinity Roman Catholic Polish Parish year-long celebration of its 100th anniversary is coming to a great finale on Sunday, Październik 22 with a Thanksgiving Mass at 4:00PM officiated by the Bishop of London Most Reverend Ronald Peter Fabbro, followed by the Centenary Jubilee Gala banquet at the Caboto Club.

The Polish church, the second oldest active Catholic church in Windsor – on the corner of Langlois Avenue and Ellis Street – has been the spiritual and cultural home for tens of thousands of Poles over the last century.

“The Church is the foundation of our community and a close-knit family with a proud history” says Rev. Zbigniew Sawicki, the eighth in a line of pastors to watch over the growing community.

Był to również bezpieczne schronienie dla tysięcy uchodźców uciekających z ojczyzny w czasach walki politycznej - szukając schronienia i nadziei na lepsze życie w Kanadzie,,en,„Nasza rodzina przybyła do Kanady,,en,lat temu jako uchodźcy polityczni,,en,Trójcy i pomógł nam się zaaklimatyzować w Windsor,,en,”Mówi Richard Kusmierczyk,,en,Przewodniczący Komitetu Stulecia,,en,Rok Jubileuszowy Stulecia zaobserwowano od października,,en,i zawierał liczne miesięczne imprezy kulturalne otwarte dla społeczności Windsor tym pasemkami,,en,Windsor Symphony Orchestra Koncert String marca,,en,Wystawa w Muzeum Chimczuk zatytułowanych,,en,Lata Trójcy rzymskokatolickiej parafii polskiej, które działają od sierpnia,,en,- październik,,en,Seria wykład zatytułowany Polska,,en,Country of Freedom Fighters,,en,Artyści i święci od stycznia do marca,,en. “Our family came to Canada 34 years ago as political refugees, and Holy Trinity helped us settle in Windsor,” says Richard Kusmierczyk, Chair of the Centennial Committee.

The Centennial Jubilee Year has been observed from October 16, 2016 and featured numerous monthly cultural events open to the Windsor community including highlights:

· A Windsor Symphony String Orchestra concert on March 11,2017

· An exhibit at the Chimczuk Museum titled 100 Years of the Holy Trinity Roman Catholic Polish Parish that run from August 12 – October 15, 2017

· A lecture series titled Poland: The Country of Freedom Fighters, Artists and Saints from January through March 2017

Inne wydarzenia kulturalne i prace biorące produkcje z lokalnych artystów,,en,organizacje parafialne i społeczności,,en,w tym uczniowie Szkoły Języka Polskiego i dwa eksponaty prezentowane przez Narodowy Instytut Pamięci Polskiej,,en,a także krótka historia parafii zostało opublikowane na stronie internetowej Komisji http Jubileusz Stulecia,,en,holytrinity.com/en/,,en,Jubileusz Stulecia Komitet telefon,,en,jubilee@100holytrinity.com,,en,SZYBKIE FAKTY,,en,Jan Andrzejewski urodzony w Milwaukee,,en,Wisconsin jako pierwszy proboszcz nowej parafii Trójcy polskiego października,,en,W październiku,,en,- Biskup Michael F.,,en,Fallon przewodniczył ceremonii Błogosławieństwo kamienia węgielnego kościoła,,en,To był pierwszy kościół katolicki w Polsce w diecezji Londynie,,en,pierwszy kościół katolicki w etnicznych diecezji Londynie,,en, parish and community organizations, including Polish Language School students and two exhibits presented by the National Institute of Remembrance of Poland.

Informacje i kalendarz imprez, as well as a brief history of the Parish has been published on the Centennial Jubilee Committee website http://100holytrinity.com/en/

Więcej informacji można uzyskać po skontaktowaniu się, proszę o kontakt:

Richard Kuśmierczyk- Chair, Centennial Jubilee Committee Telephone: 519.944.4441

E-mail: jubilee@100holytrinity.com

FAST FACTS:

· Rev. Jan Andrzejewski who was born in Milwaukee, Wisconsin as the first pastor of the new Holy Trinity Polish Parish on October 9, 1916

· On October 28, 1917 – Bishop Michael F. Fallon presided over the blessing ceremony of the church’s cornerstone. It was the first Polish Catholic Church in diocese of London, the first ethnic Catholic church in Diocese of London, a piąty polski kościół katolicki w Kanadzie,,en,W czasie przewodnictwem ks,,en,Wnuk PA,,pl,Park i Villa Polonia Polonia,,en,niski dochód,,en,Jednostki projekty mieszkaniowe zostały zbudowane, aby służyć społeczności w Windsor,,en,nie te dla zysku korporacji są prowadzone przez rady dyrektorów,,en,wolontariuszy,,en,Członkowie parafii Świętej Trójcy,,en,Zostały one służenia społeczności Windsor do przeszłości,,en,Wnuk przedstawia Windsor,,en,Zakonnice z Polski,,en,Urszulanek Siostry Serca Jezusa Konającego,,en,Od tego czasu,,en,Siostry pracują jako nauczyciele na Uniwersytecie Windsor,,en,Cecile Szkoła,,en,Józef i F.J,,en,Brennan Licea,,en,Prowadzą również Ursula Daycare oraz Szkoła Języka Polskiego,,en,W okresie przewodnictwem ks,,en,więcej niż,,en,rodzin przyszedł jako uchodźców w ramach programu sponsorowanego przez biskupa M,,en,Sherlock,,en.

· During the time of leadership of Rev. Mgr. L. Wnuk PA, the Polonia Park and Villa Polonia- a low income 400 units housing projects were built to serve the Windsor’s community. These not for profit corporations are run by the board of directors- volunteers, members of the Holy Trinity Parish. They have been serving the community of Windsor for the past 41 roku. W roku 1965 Mgr. L. Wnuk brought to Windsor 10 nuns from Poland- the Ursuline Sisters of the Agonising Heart of Jesus. Since then, the Sisters have been working as teachers for the University of Windsor, St. Clair College, St. Cecile School, St. Joseph and F.J. Brennan high schools. They also run the Ursula Daycare and the Polish Language School.

· During the period of leadership by Rev. Mgr. P. Sanczenko, more than 1000 families came as the refugees on the program sponsored by Bishop M. Sherlock.

· Istnieje około,,en,Polscy Kanadyjczycy w Windsor i Essex County,,en,Parafia Trójcy Polskiego w Windsor liczy,,en,parafianie,,en 12,000 Polish-Canadians in Windsor and Essex county

· Holy Trinity Polish Parish in Windsor counts 4,000 parishioners

Informacje i kalendarz imprez, a także krótka historia parafii zostało opublikowane na stronie internetowej Komitetu Jubileusz Stulecia http://100holytrinity.com/en/

Tekst – Courtesy of: Pan. Richard Kuśmierczyk

Zdjęcie – Courtesy of: Pan. Edison Goodfellow