150-th Anniversary of the Dominion of Canada

Ojcowie w Konfederacji,,en,Konferencja w Charlottetown,,en,malowanie przez Roberta Harrisa,,en,Zostały one przyjęte przez większość prowincji Kanady i stał się podstawą konferencji w Londynie w,,en,co doprowadziło do powstania z,,en,Dominium Kanady lipca,,en,który stał się oficjalnym urodziny Kanady, jak wszyscy wiemy,,,en 1864 Charlottetown Conference – painting by Robert Harris, 1884

HAPPY BIRTHDAY CANADA!
It all started there – the 1864 Quebec Conference and Charlottetown Conferenced laid out the framework for uniting British colonies in North America into a federation. They had been adopted by the majority of the provinces of Canada and became the basis of the London Conference in 1864 which led to the formation of the Dominion of Canada on July 1, 1867, which became an official birthday of Canada as we all know.